[ Fusion style ]

飲中八仙歌的「八仙」

台灣新銳清酒、當紅日本酒,搭配川浙菜式的的陸品小館,齊聚一堂,能得酒友如此,夫復何求。突然想到杜甫的「飲中八仙歌」,這首作品描述的是八位唐朝飲酒的名士,分別是:

寫出少小離家老大回的「賀知章」
號稱唐朝最強高富帥的汝陽王「李璡」
據說酒量超好但仕途不順的「李適之」
被稱為玉樹臨風美少年的「崔宗之」
時稱當代天才兒童的 「蘇晉」
不用再解釋喝醉愛撈月亮的酒仙「李白」
以狂放書法著名的草聖「張旭」
據說要飲酒五斗才會醉的「焦遂」

而一斗大約2000mL(笑)

——————

[飲中八仙歌]唐 杜甫

知章騎馬似乘船,眼花落井水底眠。

汝陽三斗始朝天,道逢麴車口流涎,恨不移封向酒泉。

左相日興費萬錢,飲如長鯨吸百川,銜杯樂聖稱避嫌。

宗之瀟洒美少年,舉觴白眼望青天,皎如玉樹臨風前。

蘇晉長齋綉佛前,醉中往往愛逃禪。

李白斗酒詩百篇,長安市上酒家眠,天子呼來不上船,自稱臣是酒中仙。

張旭三杯草聖傳,脫帽露頂王公前,揮毫落紙如雲煙。

焦遂五斗方卓然,高談雄辯驚四筵。

 

#花酵母 #森之藏 #東洋美人 #澤屋 #新政 #笑四季 #Sake #日本酒 #日本酒女子 #日本酒大好き # #台灣清酒 #台灣 #TaiwanSake #Taiwan #桃園酒廠

@ 陸品小館

原文出自愛上日本酒臉書 ( https://www.facebook.com/butdrink/?epa=SEARCH_BOX )